دانشمندان ژاپنی انگشت روباتیکی با “پوست انسان” اختراع کردند. – مجله خبری مد و استایل